முகப்பு    

எங்களைப் பற்றி

நுகர்வோர் சேவைகள்

மின் கட்டண சேவைகள்

கொள்முதல்    

மனிதவளமும் ஆராய்ச்சியும்

தொடர்பு கொள்ள

இணையதள அடக்கம்

 Statistics at a glance 2015-16”  புத்தகம் 

          விலை     -  ரூபாய் 1,000/-  (தபால் மற்றும் கூரியர் செலவு சேர்க்காமல் )

 

 

          தொடர்பு கொள்க           - மேற்பார்வை பொறியாளர் / திட்டமிடல், 6-வது மாடி, 

                                           கிழக்கு பிரிவு,    N.P.K.R.R. மாளிகை,

                                           144, அண்ணா சாலை, சென்னை -  2.

  

மேலோட்டமான பார்வைக்கு இங்கு click செய்யவும் - (ஆங்கிலத்தில்)

தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்