மின் உற்பத்தி திட்டங்கள்

பெயர்                         கொள்ளளவு

ஒப்பந்தத்தின் மதிப்பு    (ரூபாய் மதிப்பில்)

ஒப்பந்ததாரர் பெயர் உற்பத்தி துவங்கும் நாள்

    அனல் மின் திட்டங்கள்

வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - இரண்டாம் கட்டம் - முதல் நிலை 1x600 மெகா வாட் 2475  (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு) ஊரக மின்மயமாக்கல் நிறுவனத்துடன் பாரத மிகு மின் நிறுவனம் நிதி உடன்படிக்கை செய்துள்ளது

   

வணிக ரீதியான மின் உற்பத்தியானது 20.04.2014தொடங்கப்பட்டது

வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - இரண்டாம் கட்டம் - இரண்டாம் நிலை 1x600 மெகா வாட் 2211.105 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு) ஊரக மின்மயமாக்கல் நிறுவனம் வணிக ரீதியான மின்உற்பத்தியானது 08.05.2014 தொடங்கப்பட்டது

மேட்டூர் 1X600 மெகாவாட் அனல் மின் திட்டம் (நிலை -III ) 

1x600மெகா வாட்

3114.71 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)

பி.எப்.சி(பவர் பினான்ஸ் கார்பரேசன்)

வணிக ரீதியான மின்உற்பத்தியானது 12.10.2013 தொடங்கப்பட்டது

எண்ணூர் சிறப்பு பொருளாதார மண்டல அனல் மின் திட்டம்  

2x660 மெகா வாட்

7688 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)

பாரத மிகு மின் நிறுவனம்

திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் நாள் அலகுI 31.08.2 020 அலகுII 31.10.2020

எண்ணூர் அனல் மின்நிலைய விரிவாக்க திட்டம்  

1x660 மெகா வாட்

3921.55 கோடி (பொறியியல் கொள்முதல் கட்டுமான செலவு)

லேன்கோ இன்பரா டெக் லிமிடெட்

திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் 2022-23
வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - III 1X800 மெகா வாட் 6376 கோடி பாரத மிகு மின் நிறுவனம்&பி.ஜி.ஆர்.இ.எஸ்.எல் திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் நாள் 2019-20
உப்பூர் மிக உய்ய அனல் மின் திட்டம் 2X800 மெகா வாட் 12,778 கோடி பாரத மிகு மின் நிறுவனம்& ரிலையன்ஸ் இன்பார்ஷ்டரக்ச்சர் லிமிடெட் திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை 2022-23/span>
உடன்குடி அனல்மின் திட்டம் I 2x 660மெகா வாட் 13076.705 கோடி பாரத மிகு மின் நிறுவனம் & ஊரக மின்மயமாக்கல் கழகம் திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை 2021<-22/span>

    நீர் மின் திட்டங்கள்

பெரியார் வைகை-3 சிறுபுனல் மின்திட்டம் 2X2 மெகா வாட் 75 கோடி பவர் பினான்ஸ் கார்பரேசன் Unit I & II மின் உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம் 11-09-2013 & 09-10-2013 முறையே முடிவுற்றது
பெரியார் வைகை-4 சிறுபுனல் மின்திட்டம் 2x1.25 மெகா வாட் 57.07 கோடி பவர் பினான்ஸ் கார்பரேசன் Unit I & II மின் உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம் 01.03.2016 &29.02.2016 முறையே முடிவுற்றது
பவானி கதவணை -1 புனல் மின்திட்டம் 2x5 மெகா வாட் 185.81 கோடி தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் Unit I & II மின்  உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம் 29.05.2015 & 02.07.2015 முறையே முடிவுற்றது
பவானி கதவணை - 2 புனல் மின்திட்டம் 2x5 மெகா வாட் 187.61 கோடி தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் Unit I & II மின் உற்பத்திக்கான ஒருங்கிணைத்தல் ஓட்டம்26.10.2012&        29.10.2012 முறையே முடிவுற்றது
குந்தா நீரேற்று மின் திட்டம் 4 x 125 மெகா வாட் 1831.29 கோடி படேல் இன்ஜினியரிங்/மும்பை நிறுவனம்,&குந்தா பி.எஸ்.பி கூட்டு நிறுவனம் திட்டம் முழு உற்பத்தி திறனை துவக்கும் நாள்2022&        2023

கூட்டுத் திட்டங்கள்

புதிய அனல் மின் திட்டங்கள்

புதிய புனல் மின் திட்டங்கள்