முகப்பு    

எங்களைப் பற்றி

நுகர்வோர் சேவைகள்

மின் கட்டண சேவைகள்

கொள்முதல்    

மனிதவளமும் ஆராய்ச்சியும்

தொடர்பு கொள்ள

இணையதள அடக்கம்

 மின் உற்பத்தி திட்டங்கள்

எதிர்கால மின்திட்டங்களின் தொடர்ச்சி...

பெயர்

கொள்ளளவு

ஒப்பந்தத்தின்

மதிப்பு

ஒப்பந்ததாரர்

பெயர்

உற்பத்தி

துவங்கும் நாள்

   அனல் மின்த்திட்டம்

வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - இரண்டாம் கட்டம் - முதல் நிலை 

1 x 600 MW

2475 Crores

 M/s. BHEL  Commercial Operation Declaration on 20.3.2014

வடசென்னை அனல் மின்திட்டம் - இரண்டாம் கட்டம் - இரண்டாம் நிலை

1 x 600 MW 2211.105 Crores  M/s.BHEL

     Commercial Operation Declaration on 08.05.2014 

மேட்டூர் 1X600 மெகாவாட் அனல் மின் திட்டம் (நிலை -III )

1 x 600 MW

3114.71 Crores

 M/s.BGRESL

    Commercial  Operation Declaration on 12.10.2013

 எண்ணூர் சிறப்பு பொருளாதார
  மண்டல அனல் மின் திட்டம்
 

2 x660MW

9800 Crores  
M/s BHEL
 The project is expected to be commissioned in  March 2018.
எண்ணூர் அனல்
 மின்நிலைய
 விரிவாக்க திட்டம்

1 x 660 MW

4956 Crores
 M/s.Lanco Infra Tech Ltd(LITL)
 The project is expected to becommissioned in  January 2018.
1X800MW 6376 Crores  M/sBHEL  The project is expected to be commissioned in July 2019.
உப்பூர் மிக உய்ய அனல் மின் திட்டம் 2X800MW 12778 Crores M/sBHEL(For BTG)  The project is expected to be commissioned in September 2019

நீர் மின்திட்டம்

பெரியார் வைகை-3 சிறுபுனல் மின்திட்டம்

2 x 2 MW 75 Crores Weir-M/s. K.R. & Company, Power House Sub-Structure- M/s. Rajagopalan & Co, Power House Super-Structure M/s. Rajagopalan & Co,-,Balance Works-M/s. Rajagopalan & Co,E&M Works-M/s. Kirloskar Brothers Ltd., Pune July2013

பெரியார் வைகை-4 சிறுபுனல் மின்திட்டம்

2 x 1.25 MW     57.07 Crores Weir, Power House Sub-Structure&Power House Super-Structure Samiayappa Gounder ,-M/s. S.P. Constructions,Balance Works-M/s.. Thirumagal Engineering,E&M Works-M/s. Kirloskar Brothers Ltd., Pune October 2014
2x5 MW 185.81 Crores

Civil works M/s.ECCI - GMW Consortium

E & M Works M/sSri Saravana Engineering Works, India in Consortium with Hunan Allonward - Hydro Generating Equipments Company Ltd, China.

September2014
2x5 MW 187.61 Crores

Civil works M/s K.Rajagopalan & Co in Consortium with M/sSri Saravana Industries Pvt Ltd. 

E & M Works M/s Meclin Infras Pvt Ltd, Trhchy in Consortium with Hunan Allonward - Hydro Generating Equipments Company Ltd, China.

When the required quantity is let out from Bhavani river.

கூட்டுத் திட்டங்கள்

புதிய அனல் மின் திட்டங்கள்

புதிய புனல் மின் திட்டங்கள்

 

தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்