முகப்பு    

எங்களைப் பற்றி

நுகர்வோர் சேவைகள்

மின் கட்டண சேவைகள்

கொள்முதல்    

மனிதவளமும் ஆராய்ச்சியும்

தொடர்பு கொள்ள

இணையதள அடக்கம்

ஓய்வூதிய தகவல்

ஓய்வு பெற்றவர்:

 

ஓய்வூதிய தகவல் (ஆங்கிலத்தில்)

 

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான நலதிட்டங்கள்தற்போது பணியில் உள்ளவர்கள் :   

   

   

ஓய்வூதிய கணிப்புப் பொறி (ஆங்கிலத்தில்)

    

     

     

ஓய்வுக்கான ஆலோசனை

 

        
தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்