முகப்பு    

எங்களைப் பற்றி

நுகர்வோர் சேவைகள்

மின் கட்டண சேவைகள்

கொள்முதல்    

மனிதவளமும் ஆராய்ச்சியும்

தொடர்பு கொள்ள

இணையதள அடக்கம்

இரு மாதத்திற்கு ஒருமுறை மின் கட்டணத்திற்கு மாற்றாக மாதாமாதம் மின் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்ற பொது மக்களின் கோரிக்கைக்கு விளக்கம்

1000 மெகாவாட் திறனுள்ள சூரிய மின்சக்தி நிலையங்களிலிருந்து மின்சாரம் வாங்குதல் - கூட்டு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் - ஆங்கிலத்தில்

1000 மெகாவாட் திறனுள்ள சூரிய மின்சக்தி நிலையங்களிலிருந்து மின்சாரம் வாங்குதல் - மின்சார கொள்முதல் ஒப்பந்த மாதிரி படிவம் (ஆங்கிலத்தில்)

மறுபரிசீலனை விண்ணப்பம் மற்றும் கூடுதல் மறுபரிசீலனை விண்ணப்பம்(ஆங்கிலத்தில்)

தனியாரிடமிருந்து பத்திரங்கள் வாயிலாக நிதி திரட்டுவது(ஆங்கிலத்தில்)  

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விரிவான -அறிக்கை(ஆங்கிலத்தில்)

 

தாழ்வழுத்த வெப்ப சுருக்க மின்வடி இணைப்புபற்றிய பயிற்சி (ஆங்கிலத்தில்)

 

11 கி,வா உயர்மின்னழுத்த மின்வடி இணைப்புபற்றிய பயிற்சி (ஆங்கிலத்தில்)

 

தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இதர விண்ணப்பங்கள்(ஆங்கிலத்தில்)

 

மறுபரிசீலனை விண்ணப்பம் மற்றும் கூடுதல் மறுபரிசீலனை விண்ணப்பம்(ஆங்கிலத்தில்)

 

TAMIL NADU ELECTRICITY BOARD